การบริการและการรับประกันงานพิมพ์งานออนไลน์

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.รับประกันคุณภาพ การพิมพ์เอกสารต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์เมื่อเสียหาย ยินดีส่งสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วัน
2. เมื่อไฟล์อิเลคทรอนิกส์เสียหาย ไม่สามารถเปิดได้ ทางเราจะส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน และเก็บไฟล์ไว้ให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน
3.เมื่อส่งไม่ทันตามกำหนดทางเรา ยินดีคืนเงินให้ลูกค้าทั้งหมดที่ได้รับการว่าจ้างมา
4.บริการหลังการขาย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในการแก้ไขงานต่างๆ ตามที่ได้รับตามออร์เดอร์ และรับประกันเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ไว้ให้ระยะเวลา 3 เดือน
4. รับประกันคุณภาพสินค้า หากลูกค้าไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน

Share Button