บทความสำหรับบริการลูกค้า

การช่วยเหลือผู้ใช้งาน
เราจะพยายาม ช่วยเหลือ ลูกค้าของเราให้ได้รับสิ่งดีๆ จากการใช้บริการรับพิมพ์งานด่วนของเรา เราได้รวบร่วมข้อมูลทั้งหมดของการใช้งานเว็บไซต์ ในรูปแบบหน้าเดียวจบทุกขั้นตอน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานบนสมาร์ทโฟน และเราได้พัฒนาขั้นตอนที่ลูกค้าได้รับสินค้าจะ เราจะไม่หยุดพัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น การแนะนำ หรือข้อร้องเรียน การติชมบริการเพื่อมาพัฒนาบริการและเว็บไซต์เรับพิมพ์งานด่วน ด้วยการตอบกลับที่รวดเร็วขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

การสั่งซื้อและการชำระเงินในการสั่งพิมพงาน์ด่วนออนไลน์
ลูกค้าสามารถทำการสั่งซื้อและการชำระเงิน ด้วยเริ่มต้นจากการสั่งซื้อสินค้าของเราได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์การสั่งซื้อสัั่งจองสินค้า
ดังภาพ
ฟอร์มรับพิมพ์งานด่วน
กรอกราคา จำนวนหน้าที่จะพิมพ์ ตัวอย่างไฟล์ที่จะพิมพ์ และนัดหมายวันรับงาน จากนั้นเมื่อทางทีมงานได้รับแบบฟอร์ม ก็จะติดต่อกลับในทันที
ซึ่งขั้นตอนการสั่งซื้อทำง่ายๆ เพียง 5 ขั้นตอน ตามภาพ

ขั้นตอนสุดสบายการสั่งพิมพ์งาน
ขั้นตอนสุดสบายการสั่งพิมพ์งาน

เพื่อยืนยันรายการและเริ่มทำงานให้ทันที การจ่ายเงิน เมื่อพิมพ์งานด่วนเสร็จแล้ว สารมารถมัดจำก่อนจำนวนหนึ่งได้ หลังจากพิมพ์เสร็จส่งงานเรียบร้อยจึง โอนเงินให้ตามจำนวน เลขบัญชีมีดังนี้ผู้ประกอบการมีดังนี้

บัญชีรับพิมพ์งาน
บัญชีรับพิมพ์งาน

การรับสินค้าและการติดตาม
ลูกค้าที่สั่งงานกับรับพิมพ์งานด่วน จะได้รับงานตรงตามที่นัดหมายทุกราย สำหรับลูกค้าที่ต้องการไฟลือิเลคทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
อีเมลล์ ข้อความแชทในเฟนบุค ข้อความแชทในไลน และ ลิงค์ลับจากทางเว็บไซต์ ซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยสูงกว่า สำหรับลูกค้าที่ต้องการไฟลื์อิเลคทรอนิกส์ จะบันทึกลงในแผ่น CD ให้ หรือต้องการรับเป็น เอกสาร ซึงทางเราจะส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 7 วัน ซึ่งสามารถตรวจสอบวันที่จัดส่งได้ที่เว็บไซต์ตรวจสอบการส่งไปรณีย์ไทย http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
ไม่สามารถติดตามสถานะสินค้าได้จะทำอย่างไร? ในบางกรณี ที่สินค้าได้ถูกจัดส่งไปแล้วนั้น แต่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ หากคุณไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้ กรุณาติดต่อเราที่เมนูติดต่อเรา

การประกันสินค้า
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
1.รับประกันคุณภาพ การพิมพ์เอกสารต่างๆ ส่งทางไปรษณีย์เมื่อเสียหาย ยินดีส่งสินค้าให้ใหม่ภายใน 7 วัน
2. เมื่อไฟล์อิเลคทรอนิกส์เสียหาย ไม่สามารถเปิดได้ ทางเราจะส่งให้ใหม่ภายใน 7 วัน และเก็บไฟล์ไว้ให้ลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน
3.เมื่อส่งไม่ทันตามกำหนดทางเรา ยินดีคืนเงินให้ลูกค้าทั้งหมดที่ได้รับการว่าจ้างมา
4.บริการหลังการขาย เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในการแก้ไขงานต่างๆ ตามที่ได้รับตามออร์เดอร์ และรับประกันเก็บเอกสารอิเลคทรอนิกส์ไว้ให้ระยะเวลา 3 เดือน
4. รับประกันคุณภาพสินค้า หากลูกค้าไม่พอใจยินดีคืนเงินภายใน 7 วัน

นโยบายด้านความปลอดภัยเว็บไซต์
เว็บไซต์รับพิมพ์งานด่วน www.pim999.com ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับร้านค้า สั่งบริการพิมพ์งานด่วน ดังนั้น ร้านค้าจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติสาหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดาเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
1. ร้านค้าได้คำนึงถึงการดาเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดตามกฎหมาย
2. ร้านค้าได้กาหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของร้านค้า อย่างชัดเจน
3. ร้านค้าได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่าเสมอ โดยใช้ avira antivirus version 10โดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์
4. ร้านค้าได้ทาการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
5. ร้านค้าได้ทาการสารองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สาคัญอย่างสม่าเสมอ
6. ร้านค้าได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ Juniper รุ่น SRX550
7. ร้านค้าได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่าเสมอ
8. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ร้านค้า ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่ร้านค้า ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ http://www.4gbhost.com หรือ โทร โทร. 02-6329396 – 99 Email :webmaster@4gbhost.com, 4gbhost@gmail.com

นโยบายความเป็นส่วนตัว
www.pim999.com ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของร้านค้า ในการรักษาความลับสาหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ www.pim999.com จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์และการโทรศัพท์เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทาการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่นๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์หรือโทรศัพท์ ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์
ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 นาที การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.pim999.com ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ www.pim999.com ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของร้านค้า โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากร้านค้า ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่ร้านค้า กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยส่งอีเมล์มาที่ www.pim999.com
เว็บไซต์ของร้านค้า ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ร้านค้า อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า ซึ่งร้านค้า จะนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล [1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของร้านค้า] www.pim999.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น ร้านค้า อาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกาลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้านค้า โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของร้านค้า ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้ • [หมายเลขไอพี (IP Address) • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time) • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของร้านค้า (Referring Website)] การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ www.pim999.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของร้านค้า และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนาไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนาไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ร้านค้า ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ร้านค้า จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร • ชื่อ-นามสกุล• ที่อยู่ • Email เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร • ฯลฯ (โปรดระบุ) ให้กับเว็บไซต์ร้านค้า ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดาเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์ร้านค้า แล้ว ร้านค้า จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ และจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนด ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้า จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ร้านค้า และท่านยังคงมีการติอต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังร้านค้า ร้านค้า จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจาเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของร้านค้า ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว็บไซต์ www.pim999.com จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการนาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ นอกจากนี้ ร้านค้า จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
1. ท่านได้ร้องขอและให้อานาจแก่เว็บไซต์ร้านค้า ในการดาเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสาเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ www.pim999.com อาจได้รับการร้องขอให้ทาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของร้านค้า ตามคาสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอานาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ www.pim999.com จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ เว็บไซต์ www.pim999.com อาจทาความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของร้านค้า และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของร้านค้า ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดาเนินงานให้กับร้านค้า หรือเข้ามาดาเนินการในนามของร้านค้า นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ www.pim999.com ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ www.pim999.com ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของร้านค้า องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของร้านค้า ด้วยเช่นกัน กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล เว็บไซต์ www.pim999.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอานาจ การรักษาความถูกต้องของข้อมูล เว็บไซต์ www.pim999.com มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ ร้านค้า ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้ [อธิบาย] การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเว็บไซต์ www.pim999.com มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลอื่นๆ ของท่าน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทาโดยเจตนาสุจริตทาง เว็บไซต์ www.pim999.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
เว็บไซต์ www.pim999.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดาเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เว็บไซต์ www.pim999.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดาเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง[เว็ปไซต์ของท่าน] ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ โดยร้องเรียนมาที่ บริษัทคีย์ดาต้า จำกัด  314/127 ถนนสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : E-mail ของ เว็บไซต์ www.pim999.com คือ pimkhan999@gmail.com
ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน เว็บไซต์ www.pim999.comได้ที่เมนู ติดต่อเรา
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2547- 5960 โทรสาร. 0-2547- 5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

ท่านสามารถร้องเรียนต่างๆ ตามที่ฟอร์มออนไลน์ ที่ทางเว็บไซต์สร้างไว้ให้ ดังภาพ
ร้องเรียนรับพิมพ์งานด่วน

สุดท้ายขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ เว็บไซต์ รับพิมพ์งานด่วน

Share Button